RANKING

ESTADOS UNIDOS

RANKING COPABE: 1°
RANKING MUNDIAL: 2°

CUBA

RANKING COPABE: 2°
RANKING MUNDIAL: 5°


MÉXICO

RANKING COPABE: 3°
RANKING MUNDIAL: 6°

VENEZUELA

RANKING COPABE: 4°
RANKING MUNDIAL: 9°


CANADÁ

RANKING COPABE: 5°
RANKING MUNDIAL: 10°

PUERTO RICO

RANKING COPABE: 6°
RANKING MUNDIAL: 11°


REPÚBLICA DOMINICANA

RANKING COPABE: 7°
RANKING MUNDIAL: 12°

PANAMÁ

RANKING COPABE: 8°
RANKING MUNDIAL: 13°


COLOMBIA

RANKING COPABE: 9°
RANKING MUNDIAL: 14°

NICARAGÜA

RANKING COPABE: 10°
RANKING MUNDIAL: 15°


BRASIL

RANKING COPABE: 11°
RANKING MUNDIAL: 17°

ARGENTINA

RANKING COPABE: 12°
RANKING MUNDIAL: 21°


PERÚ

RANKING COPABE: 13°
RANKING MUNDIAL: 39°

CHILE

RANKING COPABE: 14°
RANKING MUNDIAL: 50°


HONDURAS

RANKING COPABE: 14°
RANKING MUNDIAL: 54°

CURAZAO

RANKING COPABE: 15°
RANKING MUNDIAL: 55°


EL SALVADOR

RANKING COPABE: 16°
RANKING MUNDIAL: 58°

ARUBA

RANKING COPABE: 17°
RANKING MUNDIAL: 61°


GUATEMALA

RANKING COPABE: 18°
RANKING MUNDIAL: 62°

ISLA VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS

RANKING COPABE: 18°
RANKING MUNDIAL: 63°


BOLIVIA

RANKING COPABE: 19°
RANKING MUNDIAL: 64°

ECUADOR

RANKING COPABE: 20°
RANKING MUNDIAL: 70°


costa rica copabe

COSTA RICA

RANKING COPABE: 21°
RANKING MUNDIAL: 71°

BAHAMAS

RANKING COPABE: 22°
RANKING MUNDIAL: 73°


HAITÍ

RANKING COPABE: 22°
RANKING MUNDIAL: 74°

GUYANA

RANKING COPABE: 23°
RANKING MUNDIAL: –


ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

RANKING COPABE: 23°
RANKING MUNDIAL: –

JAMAICA

RANKING COPABE: 23°
RANKING MUNDIAL: –


SINT MAARTEN

RANKING COPABE: 23°
RANKING MUNDIAL: – 

TRINIDAD Y TOBAGO

RANKING COPABE: 23°
RANKING MUNDIAL: –